Tietoturvaseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE (GDPR)
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä
tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen. Tältä sivustolta löydät perustiedot Lauran Sisustuksen rekisteristä,
tietosuoja-asioista ja evästeistä.

 1. REKISTERINPITÄJÄ
  Laura Korkalainen, Lauran Sisustus (Y-tunnus 1360284-4). Yhteydenotot tietosuojaa koskevissa kysymyksissä:
  Laura Korkalainen, p. 040 342 4428, laura(at)korkalainen.fi.
 2. REKISTERIN NIMI
  Lauran Sisustus-sivuston asiakasrekisteri.
 3. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
  Sivusto sitoutuu suojaamaan sivustonsa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999),
  tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
  Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot käyttämällä sivustoamme. Käyttäjä antaa sivustoa
  käyttäessään Lauran Sisustukselle suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen.
 4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA LAINMUKAISUUS
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, kehittäminen ja analysointi
  sekä asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn
  tarkoituksena on henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja
  tutkimustoimintaan. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisteröidyltä saamiaan yhteystietoja suoramarkkinointiin.
  Henkilötietojen käsittely ja sen lainmukaisuus perustuvat EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen.
 5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
  Asiakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun
  rekisteröity antaa toimeksiannon rekisterinpitäjälle tai on osapuolena sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun
  rekisterinpitäjän hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita
  muulla tavalla.
 6. REKISTERISSÄ KÄSITELTÄVÄT TIEDOT
  Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero,
  sähköpostiosoite, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.
 7. REKISTERIN TIETOLÄHTEET
  Asiakastiedot saadaan joko asiakkaalta asiakassuhteen tai toimeksiannon syntyessä tai asiakkaalta suoraan
  itseltään. Lisäksi tietolähteitä ovat henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten
  Väestörekisterikeskuksen päivityspalvelu sekä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteri.
 8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET, EU JA ETA
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sellaisiin
  tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa Rekisteriselosteessa mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten
  kanssa tai perintään liittyvissä asioissa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen
  käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 9. TIETOJEN POISTAMINEN
  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti asiakkuuden voimassaolon ajan eli toimeksiannon päättymiseen asti.
  Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena,
  mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta tietoja.
  Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa määritellyn ajan mukaisesti. Tämän
  vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
 10. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-, KORJAUS- JA KIELTO-OIKEUS
  Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee
  lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä
  vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna
  rekisterinpitäjän rekisteriasioita hoitavalle henkilölle: Laura Korkalainen, Peltojyräntie 19, 00760 Helsinki.
  Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. Asiakkaalla
  on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia
  varten.
 11. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT JA SUOJAUS
  Henkilötiedot säilytetään aina luottamuksellisina. Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan
  tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Manuaalisesti säilytettävät tiedot säilytetään aina
  lukitussa tilassa. Rekisterinpitäjän sähköisen asiakasrekisterin sisältämät tiedot on suojattu asianmukaisesti
  palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
  TIETOA EVÄSTEIDEN KÄYTÖSTÄ, MITÄ OVAT EVÄSTEET?
  Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt
  sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa
  vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.
  EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ
  Sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei
  loukata. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän
  selvittämiseksi.
  Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan
  markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin. Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen
  ajankohtaisista palveluista sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin. Emme kerää
  evästeillä käyttäjistä yksilöiviä tietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita tai luottokorttien numeroita.
  Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai
  kopioimista. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se
  voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa
  Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.
  Käyttäjille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia kolmannen osapuolen
  palveluntarjoajien (esim. Google) järjestelmiä hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa
  hyödynnetään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa
  markkinoinnissa noudatetaan mainonnan mainostuskäytäntöä.
  EVÄSTEIDEN HALLINTA
  Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet
  voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset
  aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja
  toimintoja.
  Lisätietoa evästeistä:
  AboutCookies.org
  Viestintävirasto